Dotacje

Z przyjemnością informujemy, że w roku 2009 uzyskaliśmy dofinansowanie z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013 w ramach priorytetu I, działania 1.5.

Realizowany projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Pro-Flex S.A. poprzez wprowadzenie zmian technologicznych i rozszerzenie oferty o nowe produkty” obejmuje następujące inwestycje:

  • zakup maszyny drukującej Miraflex
  • zakup urządzenia RTO z wymiennikiem ciepła
  • zakup maszyny do cięcia
  • doposażenie laboratorium kontroli jakości

 

Wartość projektu: 6 465 750 PLN
Kwota dofinansowania: 3 879 450 PLN

Realizacja powyższych projektów stanowić będzie kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa działającego w oparciu o najnowsze technologie przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom będziemy w stanie sprostać coraz większym wymaganiom jakościowym i technologicznym naszych obecnych i przyszłych Klientów.

 

Ogłoszenia unijne

Firma PRO-FLEX S.A. realizuje projekt pt. "Nowa jakość grafiki w opakowaniach giętkich – wdrożenie do produkcji wyników B +R" (numer projektu POIR.03.02.01-14- 0020/15). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.


Całkowita wartość projektu wynosi 11 588 718,00 zł, w tym dofinansowanie projektu wyniesie 3 473 440,00 zł.

Celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku krajowym i światowym poprzez wprowadzenie do oferty ulepszonego produktu – folii do wyrobu opakowań o zwiększonej rozpiętości tonalnej przy liniaturze rastra 175 lpi. Projekt opiera się na wynikach prac B+R zrealizowanych przez firmę jak i zleconych zewnętrznemu wykonawcy. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe nad udoskonaleniem produktu pod kątem jakości i optymalizacji kosztów jego produkcji, zakupione zostaną maszyny niezbędne do rozpoczęcia produkcji i wdrożony zostanie system zarządzania produkcją, który usprawni cały proces. Realizacja projektu została zaplanowana na rok 2016.

 

OGŁOSZENIA 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z pracownikami działu sprzedaży
+48 22 721 70 45

Biuro Obsługi Klienta - 22 721-70-45