Certyfikaty

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek firmy muszą myśleć o doskonaleniu. Skuteczny system zarządzania koncentruje się więc nie tylko na nadzorze i reagowaniu na powstałe niepożądane sytuacje, ale ocenia ryzyko biznesowe, a tym samym zapobiega stratom i doskonali działania organizacji. Dlatego wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku posiadamy wdrożone wymagania norm ISO 9001 i ISO 22000, co pozwala zintegrować wymagania zarówno w dziedzinie systemu zarządzania jakością jak i wymagań standardów higienicznych BRC i ISO 22000.

 

  • ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością”
  • ISO 22000:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności”
  • BRC Global Standard for Packaging Materials Issue 6 - gwarantuje bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz spełnienie wszelkich wymagań prawnych i higienicznych

 

Pierwszy audyt certyfikujący ISO 22000 i ISO 9001 miał miejsce w 2011r, natomiast BRC w marcu 2015r. Certyfikat przyznawany jest na rok, aktualny jest ważny do dnia 30 kwietnia 2023 roku. Niezależną jednostką certyfikującą było Det Norskie Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. Wdrożony Standard BRC został oceniony na notę AA. Uzyskany wynik daje naszym klientom gwarancję produkcji opakowań foliowych w najlepszych warunkach i najwyższym standardzie jakościowym. Nota AA jest naszym wspólnym sukcesem, bo o standardy jakościowe staramy się dbać każdego dnia. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z pracownikami działu sprzedaży
+48 22 721 70 45

Biuro Obsługi Klienta - 22 721-70-45