Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Nadrzędnym celem naszej działalności jest spełnienie Państwa wymagań na wszystkich płaszczyznach współpracy przy gwarantowanym bezpieczeństwie higienicznym produkowanych opakowań i materiałów opakowaniowych. W sprawnym zarządzaniu firmą, planowaniu i podejmowaniu decyzji, organizowaniu produkcji i pracy w innych działach, kierowaniu pracownikami i kontroli naszej działalności wspiera nas polityka zintegrowanego systemu zarządzania.

Na czym polega Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w naszej firmie?

Dążenie do doskonałości ma wpływ na wszystkie pojedyncze działania podejmowane w ramach naszej pracy. Założone cele realizujemy poprzez:

  • doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005 oraz BRC Global Standard for Packaging Materials Issue 6.

  • prowadzenie działalności w zgodności z obowiązującymi  przepisami prawa i innymi wymaganiami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań dla branży spożywczej, w nadzorowanych warunkach higienicznych bezpiecznych dla zdrowia i życia konsumentów,

  • świadome zaangażowanie wszystkich pracowników w procesie obsługi Klientów i terminową realizację ich zamówień,

  • propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu identyfikowane są potrzeb i oczekiwania istotnych stron zainteresowanych

  • właściwą kwalifikację i ocenę dostawców uwzględniającą ich poziom techniczny i higieniczny, w odniesieniu do ryzyka jakie niesie współpraca,

  • dbanie i utrzymanie odpowiedniego standardu technicznego i higienicznego zarówno infrastruktury zewnętrznej jak i wewnętrznej,

  • przestrzeganie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i higienicznej (GHP) w produkcji opakowań, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań do bezpośredniego kontaktu z żywnością,

  • ciągłe szkolenia i uświadamianie pracowników odnośnie odpowiedzialności  i znaczenia ich roli w Systemie Zarządzania.

 

Zarząd firmy zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów. Jesteśmy przekonani, że dalszy zrównoważony rozwój firmy uwzględniający potrzeby naszych interesariuszy pozwoli nam odnieść sukces w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z pracownikami działu sprzedaży
+48 22 721 70 45

Biuro Obsługi Klienta - 22 721-70-45